.
G5 Masajı

G5 Masajı

Aralık 12, 2023 0 Yazar: biotiktok

G5 Masajı

G5 masajı, kaslarıvedokularıtitreşimleuyararakrahatlamayı, dolaşımıiyileştirmeyiveselülitiazaltmayıamaçlar. Bu masajtekniğiiçinözelolaraktasarlanmışbircihaz G5’tir. Bu cihaz, başlıklarındeğiştirilmesiyoluylavücudaderinlemesinemasajyapıyor.

Sevdiğin fenomen yada ünlü birinin telefon numarasını bulmak mı istiyorsun? Bu içerik tam sana göre hemen yukarıdaki görsele tıkla ve fenomenlerin telefon numaralarını nasıl bulacağını öğren.

Dolaşım: G5 masajıkandolaşımınıvelenfatikdrenajıgeliştirebilir. Vücuduntoksinlerdenarındırılmasıbuşekildedahakolayolabilir.

SelülitTedavisi: G5 masajıselülitgörünümüneyardımcıolabilir.

KaslarınRahatlaması: G5 masajı, gerginveağrılıkaslarırahatlatabilir.

CiltSıkılaştırma: Ciltyüzeyininaltındakidokularınuyarılması, cildinsıkılaşmasınayardımcıolabilir.

G5 masajı, birterapistveyauzmantarafındanuygulanmalıdır. Bu türbirmasajıalmadanönce, özelliklesağlıksorunlarıolankişilerindoktorlarınadanışmalarıönerilir.

G5 MasajıNasılUygulanır?

CihazınHazırlanması: G5 masajıiçinözelbircihazkullanıldığından, doğruhazırlanmasıçokönemlidir.

MasajYöntemi: Uygulayıcı, cihazıvücudunbelirlibölgelerineyönlendirirvedaireselveyalineerhareketlerlemasajyapar.

BasınçAyarı: Birkişininrahatlığınaveihtiyaçlarınagörebasınçayarlarınıdeğiştirebilir.

Masajsüresigenellikle on beşilaotuzdakikaarasındadeğişebilirveancakg5 masajıkişinintercihlerineveihtiyacınabağlıolarakdeğişebilir.

G5 MasajıHangiAlanlardaYapılır?

Sırt: Sırtkaslarınıgevşetirvegerginleştirir.

Bacaklar: Bacakkaslarınıgevşeterekdolaşımıartırabilir.

Karın: Bu, karınbölgesindebulunanyağdokusununazalmasınıvekaslarıntonlanmasınısağlamayıamaçlar.

Kollar: Kolkaslarınırahatlatır.

G5 Masajı (Vibroterapi) KimlereYapılmaz?

Hamilelikte g5 masajıyapılmamalıdırçünkütitreşimvebasınçriskivardır.

KalpProblemi: Kalpdoktorunungözetimindeveyaonayıolmadanyapılmamalıdır.

DermatolojikSorunlar: Açıkyaralarveyaciltenfeksiyonlarıolankişilereuygulanmamalıdır.

KanPıhtısı: Aktifkanpıhtısısorunuolankişilerbuürünükullanmamalıdır.

G5 MasajınınAvantajları?

KasGerginliğiAzaltma: G5 masajı, kaslarıgerginverahatlatabilir.

DolaşımıArtırma: Vücudundahafazlaoksijenvebesinmaddesialmasınayardımcıolabilir.

SelülitAzaltma: Ciltaltıyağlarınıhedefalarakselülitgörünümünüazaltabilir.

DokuSıkılaştırma: G5 masajıciltve alt dokularısıkılaştırabilir.

HydrafacialNedir?

CiltBakımı: Hydrafacial, cilttemizliği, peeling, eksfoliasyonvebeslemeyöntemlerinibirleştirenbenzersizbirciltbakımıuygulamasıdır.

VakumTeknolojisi: Vakumteknolojisi, ölühücrelerdencildintemizlenmesineyardımcıolur.

Anti-Aging Etki: Hydrafacial, yaşlanmabelirtileriniazaltmakvecildicanlandırmakiçin ideal birtedavidir.

Bakınız  Check Up Nedir? Nasıl Yapılır?

HydrafacialNasılUygulanır?

Temizleme: İşlemdenönceciltölüderihücrelerindenarındırılır.

Peeling: Ciltyüzeyindekiölühücreleritemizlemekvedahaparlak hale getirmekiçinbir peeling solüsyonuuygulanır.

Ekstraksiyon: Vakumteknolojisikullanılarakciltgözenekleritemizlenirvesiyahvebeyaznoktalarçıkarılır.

Nemlendirme: Cildinemlendirmekiçinözelbir serum uygulanır.

Koruma: Bu son aşamadaciltgüneşkoruyucuvenemlendiriciürünlerkullanılarakkorunur.

HydrafacialKimlereUygulanabilir?

Her CiltTipineUygun: Hydrafacialbirciltbakımıtedavisidirvehydrafacialher cilttipineuygundur.

GençlerveYaşlılar: Ciltsağlığınıkorumakveyagençveyaşlıkişilereuygulanabilir.

AkneProblemi: Aknesorunlarınayardımcıolabilir.

CiltProblemleri: Renkbozuklukları, lekelerveyainceçizgilergibiciltsorunlarıolanlara da uygulanabilir.

HydrafacialUygulama Ne İşeYarar?

Hydrafacialcilttemizliğiiçinölühücrelerivekirleritemizlemeyeyardımcıolur.

Eksfoliasyon: Tıkanmışgözenekleraçılırveciltdahaparlak hale gelir.

Nemlendirme: Özelserumlarcildiderinlemesinenemlendirir.

Anti-Aging Etki: Hydrafacial, yaşlanmabelirtileriniazaltmakvecildicanlandırmakiçin ideal birtedavidir.

HydrafacialUygulamaAvantajları?

İşlemdensonraciltparlakveyenilenir.

  • Her YaşveCiltTipineUygun: Hydrafacialciltbakımının her yaşvecilttipineuygunolduğundaneminolun.
  • AkneKontrolü: Aknesorunlarıolankişileriçinetkilibirtemizlikvebakımolabilir.
  • RenkTonuDüzelmesi: Cilttekirenkdüzensizliklerinidüzeltmekapasitesinesahiptir.
  • KısaSüreliİşlem: Bu işlemlerhızlıdırvegünlükyaşamınızahemengeridönebilirsiniz.

https://www.bukbeauty.com/g5-masaji/dahafazlasıiçin tıklayın.

Çerez Politikası | Gizlilik Politikası | Künye | KVKK | RSS | Site MAP