.
Bel Fıtığı (Lumbal Disk Hernisi)

Bel Fıtığı (Lumbal Disk Hernisi)

Aralık 12, 2023 0 Yazar: biotiktok

Bel Fıtığı (Lumbal Disk Hernisi)

Bel fıtığı, omurganınlomber (bel) bölgesindebulunandiskleriniçtekijelatinözmaddetarafındandışarıitilmesininbirsonucudur. Bu herniasyon, sinirköklerinebasınedeniyle bel, kalçavebacaktaağrı, uyuşmavekarıncalanmagibisemptomlaranedenolabilir. Fıtığınyerleşimiveşiddetibusemptomlarıhafiftenşiddetliyedeğiştirebilir. Bu, omurganınençokhareketedenveyükemaruzkalanbölgesiolanlomberbölgedeensıkgörülür.

Sevdiğin fenomen yada ünlü birinin telefon numarasını bulmak mı istiyorsun? Bu içerik tam sana göre hemen yukarıdaki görsele tıkla ve fenomenlerin telefon numaralarını nasıl bulacağını öğren.

Bel FıtığıNedenleriNelerdir?

Disklerinyaşlanması, yıpranmasıvezayıflamasıgenellikle bel fıtığınanedenolur. Ancakaşırıyükkaldırmagibibazıözelnedenlerbudurumutetikleyebilir: Aşırıyükkaldırma: Doğruteknikkullanılmadanağırbirşeyikaldırmak disk üzerindeaniveaşırıbirbasınçoluşturabilir.

Tekrarlayanhareketler: Özelliklebelisürekliolarakbükme, döndürmeveyaeğmehareketleri, ölümcülolabilecekhareketleriartırabilir.

Travma: Diskebirkazaveyadüşmenedeniylegelendarbe

Genetikfaktörler: Bel fıtığıolasılığınıartıranaileselgenlervardır.

Yaşlanma: Disklersukaybedervedahaazesnek hale gelir, bu da yırtılmaveyafıtıkoluşmasınanedenolabilir.

Fizikselinaktivite: Bel kaslarınınzayıflaması, fıtıkoluşumriskiniartırabilir.

Bel FıtığınınBelirtileriNelerdir?

Bel vebacaktabelirlisemptomlar, bel fıtığınınbirsonucuolabilir. Ancak bel fıtığı her zaman belirtilergöstermez. Fıtığınbüyüklüğüne, yerineveetkilediğisinirebağlıolaraksemptomlarınşiddetiveniteliğideğişkenlikgösterebilirvebeldeağrıbel fıtığıyaygınbelirtileridir. Kalça, uyluk, baldırveayaklardaağrı var. bacağayayılankeskinağrı. otururkenveyaayaktakalırkenartanağrıBelibükme, öksürmeveyahapşırmagibihareketlerlekötüleşenağrı

karıncalanmaveyauyuşmahissibacağayayılarakkaslarınzayıflığıvetopallaması Bu belirtilerdenherhangibiriylekarşılaştığınızda, birsağlıkuzmanınadanışmakçokönemlidir.

Vertigo (BaşDönmesi) Nedir?

Vertigo, kişininkendietrafındadöndüğüveyaçevresinindöndüğüduygusudur. Çoğu zaman “başdönmesi” olarakadlandırılanbu durum, iç kulak vebeyinarasındakidengeyikorumakiçingerekliolaniletişimdebirsorunolduğundaortayaçıkar. İç kulak sorunlarıgenelliklevertigoyanedenolurvedengesizlik, düşmeveyabulantıgibisemptomlaranedenolabilir. Benign paroksismalpozisyonelvertigo(BPPV), içkulaktakikalsiyumkristallerininyanlışyerdebulunmasınedeniylevertigonunenyaygınnedenlerindenbiridir. Vertigo nedenlerindenbirdiğeri de içkulaktasıvıbirikmesiolanmenierehastalığıdır. Ayrıcaiçkulağınenfeksiyonları vertigo semptomlarınıortayaçıkarabilir. Vertigo, çoğu zaman başkasemptomlarlabirliktegelirvedoğruteşhisedilmesigerekir.

Bakınız  Labioplasti Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

Vertigo TanısıNasılKonur?

Hastanınfizikselmuayenesi, tıbbigeçmişivesemptomları vertigo teşhisikoyabilir. Vertigo çeşitlerinekararvermekiçinözeltestlerkullanılabilir. Bu testler, benign paroksismalpozisyonel vertigo (BPPV) gibibazı vertigo türlerinibelirlemekiçin Dix-Hallpikemanevrasıveyabaşhareketleriniiçerir. Vestibülertestler, bilgisayarlıtomografi (BT) veyamanyetikrezonansgörüntüleme (MRG) gibigörüntülemetestleri de vertigo tanısındakullanılabilir.

Vertigo NedenOlur? NasılOluşur?

İçkulaktaveyadengeyikontroledenbeyinbölümlerindebirsorunolduğunda vertigo oluşur. Benign ParoksismalPozisyonel Vertigo (BPPV): Otoconiaolarakbilineniçkulaktakikalsiyumpartiküllerininyanlışyerdebulunmasınedeniyleoluşur.

Meniere Hastalığı: Kulaktasıvıbirikmesivebasınçartışınedeniyleortayaçıkar.

Vestibülernörit: Genelliklebirvirüstenkaynaklananbirenfeksiyonnedeniyleiçkulağınbirbölümündekisiniriltihaplanır.

İçkulağınenfeksiyonulabyrintitenedenolabilir.Ekolarak, migren, bazıilaçlarınyanetkileri, başveboyunyaralanmalarıvebazıtümörlervertigoyanedenolabilir.

https://bagcilarsafak.com/bel-fitigi/dahafazlasıiçin tıklayın.

Çerez Politikası | Gizlilik Politikası | Künye | KVKK | RSS | Site MAP