.
Ammonius Hermiae Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Ammonius Hermiae Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Temmuz 30, 2023 0 Yazar: biotiktok

Ammonius Hermiae, Geç Antik Çağ’da yaşamış önemli bir Yunan filozoftur. Aşağıda daha detaylı bir açıklama bulabilirsiniz:

Sevdiğin fenomen yada ünlü birinin telefon numarasını bulmak mı istiyorsun? Bu içerik tam sana göre hemen yukarıdaki görsele tıkla ve fenomenlerin telefon numaralarını nasıl bulacağını öğren.

  • Adı: Ammonius Hermiae
  • Doğum Tarihi: Yaklaşık M.S. 435
  • Doğum Yeri: İskenderiye, Doğu Roma İmparatorluğu (Bugünkü Mısır)

Hayatı ve Eğitimi

Ammonius Hermiae, M.S. 5. yüzyılın ortalarında İskenderiye’de doğdu. Babası Hermias ve annesi Aedesia, ünlü filozoflardı ve Ammonius, ailenin filozof geleneğini devam ettiren önemli bir figür oldu. Ammonius’un erkek kardeşi Heliodorus da filozof olarak tanınmaktadır.

Proclus’un öğrencisi olarak, Atina’daki ünlü Neoplatonik filozof Proclus’un altında eğitim aldı. Proclus, o dönemde Neoplatonizmin en önde gelen temsilcilerinden biriydi ve Ammonius, onun etkisinde kalarak felsefesini derinleştirdi.

Ammonius’un Neoplatonizm ile ilgilenmesi, Platon’un düşüncelerine büyük önem veren bir felsefi okul olan Neoplatonizmin temel prensipleriyle çalışmalar yapmasına yol açtı. Bu dönemde İskenderiye, felsefe ve bilim alanında önemli bir merkez haline gelmişti ve Ammonius, kendi felsefi okulunu burada kurarak dersler vermeye başladı.

Çalışmaları: Ammonius Hermiae’nin en önemli katkılarından biri, Platon ve Aristoteles gibi eski filozofların eserlerine yaptığı yorumlardır. Onun yorumları, bu düşünürlerin fikirlerini daha anlaşılır ve derinlemesine anlamayı kolaylaştırdı. Özellikle Aristoteles’in De Interpretatione adlı eserine yaptığı yorum, hala günümüze kadar ulaşan eserlerinden biridir.

Ammonius Hermiae
Ammonius Hermiae

Ayrıca Ammonius’un, Porphyry ve diğer antik filozofların eserlerine dair kayıp olan bazı yorumları da bilinmektedir.

Bakınız  Aristoteles Kimdir? Hayatı ve Felsefesi

Etkisi ve Öğrencileri

Ammonius Hermiae, filozof olarak etkileyici bir dönemde yaşadı ve kendisi de önemli öğrencilere sahipti. Damascius, Olympiodorus of Thebes, John Philoponus, Simplicius of Cilicia, ve Asclepius of Tralles gibi dönemin diğer önemli filozoflarından bazıları, onun öğrencileriydi ve onun felsefi geleneğini sürdürdüler.

Ammonius Hermiae’nin etkileri sadece kendi dönemiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde de Batı dünyasında önemli bir etkisi oldu. Onun yorumları, eski filozofların düşüncelerine dair çalışmalara katkı sağladı ve bu fikirlerin Batı dünyasında yeniden keşfedilmesine ve tartışılmasına yardımcı oldu.

Sonuç olarak, Ammonius Hermiae, Neoplatonizm’in ve Antik Yunan felsefesinin önemli bir temsilcisi ve yorumcusudur. Çalışmaları, felsefe tarihinde derin bir iz bırakmıştır ve onun etkileri uzun süre devam etmiştir.

Ammonius Hermiae Eserleri

Ammonius Hermiae’nin bilinen ve kayıtlara geçen önemli katkıları aşağıda sıralanmıştır:

  1. Eserlerine Yorumlar: Ammonius Hermiae, Platon ve Aristoteles gibi antik filozofların eserlerine yorumlar yapmıştır. Özellikle Aristoteles’in De Interpretatione adlı eserine yaptığı yorumu, günümüze kadar ulaşmıştır ve önemli bir eser olarak kabul edilir.
  2. Porphyry ve Diğer Antik Filozoflara Yorumlar: Ammonius, Porphyry ve diğer antik filozofların eserlerine de yorumlar yapmıştır. Ne yazık ki, bu yorumların birçoğu kaybolmuştur ve günümüze ulaşmamıştır.
  3. Felsefi Eğitim ve Öğrencileri: Ammonius, İskenderiye’de kendi felsefi okulunu kurarak dersler vermiştir. Öğrencileri arasında önemli filozoflar ve düşünürler bulunmaktadır. Damascius, Olympiodorus of Thebes, John Philoponus, Simplicius of Cilicia ve Asclepius of Tralles gibi isimler, Ammonius’un öğrencileri arasında yer almaktadır.
  4. Antik Bilim ve Astronomi: Ammonius, sadece felsefe alanında değil, aynı zamanda antik bilim ve astronomi alanında da çalışmalar yapmıştır. Ptolemy’nin astronomi çalışmaları hakkında dersler vermiş ve astrolabe üzerine bir eser kaleme almıştır.
Bakınız  Anniceris Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Ammonius Hermiae’nin diğer eserleri ve katkıları hakkında elimizde sınırlı bilgi bulunmaktadır çünkü birçok eseri kaybolmuştur. Ancak, onun felsefi düşünceleri ve yaptığı yorumlar, Neoplatonizm ve antik felsefenin anlaşılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Çerez Politikası | Gizlilik Politikası | Künye | KVKK | RSS | Site MAP